PARTNERI

KONKAV KONVEKS od svog osnivanja gradi i razvija partnerske odnose sa kompanijama i klijentima. Ponosni smo na naše dugogodišnje saradnje i mnogobrojne zajedničke uspešne realizovane projekte.
U cilju pružanja što bolje usluge i kvaliteta neprekidno širimo mrežu pouzdanih saradnika.
Radimo sa nekim briljantnim tehnološkim preduzećima a naši savezi i partnerstva su u srcu onoga što radimo i osnažuju nas da svakodnevno isporučujemo vrednost klijentima.