OGLEDALA

Ogledala se proizvode kao „float“, „extra-clear“ ili u bojama. Mogu se peskirati i farbati delimično ili po motivu. U zavisnosti od načina montaže i zahteva osiguravaju se sigurnosnom folijom sa prednje ili zadnje strane. Ugrađuju se sa vidljivim ili skrivenim nosačima direktno na podlogu, preko rasterske konstrukcije, u ramove, u specijalne profile, pomoću tačkastih nosača ili lepljenjem specijalnim lepilima.

KONKAV KONVEKS proizvodi i montira ravna i zakrivljena ogledala u raznim dimenzijama i obliicima.

Proizvodimo i montiramo „extra-clear“ i ogledala u boji, specijalna špijun ogledala, ogledala na saobraćajnim raskrsnicama, na ulazima u javne objekte, ogledala za serijske proizvode i opremu za kupatilo.