Podaci o preduzeću KONKAV KONVEKS

Pun naziv firme:
Preduzeće za termičku i ostalu obradu stakla Konkav Konveks d.o.o.

Skraćeni naziv firme:
Konkav Konveks d.o.o.

Adresa sedišta:
Mokranjčeva 28, Dobanovci, 11272 Beograd

Poreski identifikacioni broj:
101885360

Matični broj:
17068407

Delatnost:
Oblikovanje i obrada ravnog stakla

Telefon/Fax:
+381 11 2686 061
+381 11 2686 242
+381 63 1198 491

Elektronska pošta:
info@konkav-konveks.com