CNC OBRADA STAKLA

“CNC” (Computer numerical Control) obrada podrazumeva, sečenje, bušenje, brušenje, oblikovanje, izradu gravura i 3D rezanje svih tipova stakla u debljini 3-50mm, maksimalnih dimenzija 160x260cm.

Watch in youtube

logo Konkav

PROCES

Peto-osna “CNC” obrada predstavlja savremeni alat bez kojeg se ne može zamisliti izrada modernog nameštaja i detalja kako u enterijeru tako i u eksterijeru. Ovaj tip obrade omogućuje izradu svih zahtevnih oblika i tipova obrade stakla. Kako se ceo proces odvija kompjuterski dobijeni proizvod je izrađen sa vrhunskom preciznošću. Proces izrade “CNC” obrađenog stakla podrazumeva više faza.

KONVERTOVANJE

Potreban oblik, neophodni otvori i gravure konvertuju se u vektorsku formu pomoću “CAD” softvera, nakon čega se izrađuje G-kod neophodan za komunikaciju sa “CNC”-mašinom. Staklo u određenim dimezijama postavlja se na vakume u radni prostor mašine nakon čega mašina sistematski bira alate i počinje sa obradom.