SAVIJANJE STAKLA

Savijanje predstavlja termički proces oblikovanja stakla u prostorne oblike.
U zavisnosti od potreba stakla se savijaju u jednoj ili dve ose, u radijusima ili kao slobodna pravoizvodna površ. Moguće je savijati sve vrste stakla debljine 4-19mm do maksimalnih dimenzija 200x350x70cm. Savijena stakla mogu se koristiti u okviru termoizolacionih paketa, u okviru lamiliranih antivandal i pancirnih neprobojnih stakala. Savijena stakla mogu se seći u različite oblike, bušiti i farbati.

Proces proizvodje započinje izradom vektorskog crteža koji se koristi za štelovanje alata za savijanje. Naštelovan alat smešta se u radni prostor mašine za savijanje, oblaže specijalnom vatrostalnom tkaninonm kako bi staklo nakon savijanja zadržalo glatku površinu. Pripremljeno i obrađeno staklo precizno se postavlja na markere označene na alatu čime proces savijanja počinje. U zavisnosti od dimezija, debljine stakla i željenog oblika proces savijanja traje do 4 sata i podeljen je u više faza.

Staklo se u fazama zagreva do određene temperature, zatim održava na temperaturi oko 750C nakon čega se hladi u određenim intervalima. Kompletan proces kontroliše kompjuterski sistem kako bi se obezbedio maksimalni kvalitet krajnjeg proizvoda.